KIM JESTEŚMY?

Dobra Energia Sp. z o.o. zajmuje się problematyką odpadów przemysłowych od początku swego powstania. Nasza centrala zlokalizowana jest blisko ścisłego centrum miasta Jędrzejów przy ul. Głowackiego, co znacznie ułatwia działanie z logistycznego punktu widzenia. Na terenie naszej firmy magazynowane są odpady przemysłowe, tj. odpady niebezpieczne oraz inne niż niebezpieczne, które po sortowaniu, przepakowaniu przewożone są do miejsc odzysku lub unieszkodliwienia. Dodatkowo, na tym samym terenie, funkcjonuje linia technologiczna do produkcji paliw alternatywnych, gdzie odpady poddawane są procesom oczyszczenia elektromagnetycznego, kruszenia wstępnego, a następnie zostają zmielone w młynie wysokoobrotowym o mocy 160kW do frakcji 20-30mm.

CO ROBIMY?

Oprócz magazynowania odpadów oraz produkcji paliw alternatywnych prowadzone jest również przetwarzanie odpadów mineralnych, polegający na ich przesiewaniu oraz separacji elektromagnetycznej na specjalnej linii technologicznej w celu wyodrębnienia zanieczyszczeń. Oczyszczony w tym procesie materiał jest wykorzystywany do wypełniania terenów niekorzystnie przekształconych takich jak wyrobiska i składowiska, utwardzania terenów pod inwestycje, jako materiał pod budowy dróg w formie kruszywa o odpowiednich frakcjach. Posiadamy własny specjalistyczny sprzęt w tym wyspecjalizowany tabor samochodowy dodatkowo współpracujemy z firmami dysponującymi znaczną ilością środków transportu oraz wiodącymi giełdami transportowymi w kraju.

Dobra Energia Sp. z o.o. zajmuje się również programowaniem działalności podmiotów gospodarczych, instytucji i organów administracji publicznej w zakresie gospodarowania odpadami, a także jest jednostką wdrożeniową nowoczesnych technologii dotyczących gospodarki odpadami. Odrębną działalnością firmy stanowi obrót biomasą, zarówno pochodzenia drzewnego jak i rolniczego do celów energetycznych.

Z racji prowadzonej działalności w zakresie gospodarki odpadami firma zdobywa szereg doświadczeń przy realizacji różnorodnych przedsięwzięć. Zarówno nasi obecni pracownicy jak i firmy z którymi współpracujemy na zasadach konsorcjów w ubiegłych latach byli głównymi wykonawcami zadań polegających na likwidacji hałd odpadów przemysłowych w największych likwidowanych zakładach w Polsce. Naszą działalność prowadzimy zgodnie z obowiązującym prawem, a szczególnym kryterium w tym względzie są dla nas wymogi określone w Ustawie o odpadach z dnia 14.12. 2012 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.), Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001. (Dz.U.z 2013r., poz. 1232 z póź.. zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych.


Dobra Energia Sp. z o.o. współpracuje z Kancelarią Adwokatów i Radców Prawnych Płoski & Partnerzy.Spółka Dobra Energia jest Członkiem Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu.